Organizator

Zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
ul. 28 Czerwca 56 nr 135/147
61-545 Poznań